100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

Наши здания

Дальше на двор

СИНАГОГА НА УЛИЦЕ DOHÁNY

Информации

КРУПНЕЙШАЯ В ЕВРОПЕ И ВТОРАЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ В МИРЕ СИНАГОГА НА УЛИЦЕ DOHÁNY ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ БУДАПЕШТА. ОНА БЫЛА ВОЗДВИГНУТА В 1859 ГОДУ В МАВРИТАНСКОМ СТИЛЕ, ВМЕЩАЕТ 3000 ЧЕЛОВЕК. ЕЕ РАЗМЕРЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ЗНАЧИМОСТИ ТОГДАШНИХ ЕВРЕЕВ БУДАПЕШТА, О ВЫСОКОМ УРОВНЕ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ УСТРЕМЛЕНИЙ
СПРОЕКТИРОВАЛ СИНАГОГУ НЕМЕЦКИЙ АРХИТЕКТОР LUDWIG FÖRSTER /1797-1863/, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЕНСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ. РУКОВОДИЛ СТРОИТЕЛЬСТВОМ АРХИТЕКТОР WECHSELMANN IGNÁC /1828-1903/, КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ ЗАВЕЩАЛ ВСЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО ИНСТИТУТУ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ. ПОСЛЕ УХОДА FÖRSTER-а ВНУТРЕННИЙ ИНТЕРЬЕР СИНАГОГИ СОЗДАЛ FESZL FRIGYES, ИЗВЕСТНЫЙ АРХИТЕКТОР, РАЗРАБОТАВШИЙ ЗДАНИЕ VIGADO.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СИНАГОГИ СОСТОЯЛОСЬ 6-ГО СЕНТЯБРЯ 1859 ГОДА. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ 1200 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, ВЫСОТА БАШЕН 44 МЕТРА. ВНУТРИ СИНАГОГИ, ИМЕЮЩЕЙ ПЛОСКУЮ КРЫШУ, ПОМЕЩАЮТСЯ ПОЧТИ 3000 ЧЕЛОВЕК, В ПАРТЕРЕ 1497 СИДЯЧИХ МЕСТ ДЛЯ МУЖЧИН, НА БАЛКОНАХ — 1472 СИДЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН.
В ЭТОЙ СИНАГОГЕ МОЛЯТСЯ ЕВРЕИ — НЕОЛОГИ, ОНА НАХОДИТСЯ В ЕВРЕЙСКОМ КВАРТАЛЕ БУДАПЕШТА, ГДЕ И СЕЙЧАС ЖИВЕТ МНОГО ЛЮДЕЙ ЕВРЕЙСКОГО ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ. СТАРИННЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ, ГДЕ РАСПОЛОЖЕНА СИНАГОГА, ТЕСНО СВЯЗАН С ПАМЯТЬЮ О ХОЛОКОСТЕ В ВЕНГРИИ. УЛИЦА DOHÁNY ВО ВРЕМЯ 2-Й МИРОВОЙ ВОЙНЫ ЯВЛЯЛАСЬ ГРАНИЦЕЙ ЕВРЕЙСКОГО ГЕТТО. ТЕПЕРЬ — ТЕРРИТОРИЯ, ГДЕ РАНЕЕ ПЛАНИРОВАЛИ РАЗБИТЬ ПАРК — СТАЛА КЛАДБИЩЕМ ДЛЯ ПРИМЕРНО 2600 ЕВРЕЕВ, ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ХОЛОКОСТА.
В НАШИ ДНИ СИНАГОГА ОТКРЫТА ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В БУДНИ, ПО СУББОТАМ И ЕВРЕЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ ЗАКРЫТА. СИНАГОГА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОМ БОГОСЛУЖЕНИЙ, НО ЗДЕСЬ УСТРАИВАЮТСЯ И КОНЦЕРТЫ, И ДРУГИЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

ХРАМ ГЕРОЕВ

Информации

СИНАГОГА ХРАМ ГЕРОЕВ СЕГОДНЯ УЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СИНАГОГИ.
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ АРХИТЕКТОРОМ VÁGÓ LÁSZLÓ, РАССЧИТАННЫЙ НА 186 ЧЕЛОВЕК, СООРУЖЕННЫЙ ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ ХРАМ (СИНАГОГА) ГЕРОЕВ И СВОДЧАТАЯ ГАЛЕРЕЯ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ В 1931 ГОДУ.
СИНАГОГА ГЕРОЕВ ПОСВЯЩЕНА ТЕМ 10 000 ВЕНГЕРСКИМ ЕВРЕЙСКИМ СОЛДАТАМ, КОТОРЫЕ ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ

Информации

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ ВЕНГРИИ БЫЛ СОЗДАН В НАЧАЛЕ 20-ГО СТОЛЕТИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДСТАВИТЬ ЕВРЕЙСКУЮ ОБЩИНУ.
ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ МУЗЕЯ БЫЛО ПОСТРОЕНО В 1931 ГОДУ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СИНАГОГИ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ. МУЗЕЙНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ БЫЛА СОЗДАНА ПУТЕМ ПОВОРОТА ОДНОГО КРЫЛА ЗДАНИЯ СИНАГОГИ ЧЕРЕЗ 80 ЛЕТ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СИНАГОГИ. ВНЕШНЕ МУЗЕЙ СХОЖ ПО СТИЛЮ С ФАСАДОМ СИНАГОГИ, А ВНУТРИ ИСПОЛЬЗОВАН САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ АРХИТЕКТУРЫ ТОГО ВРЕМЕНИ.
МУЗЕЙ СТАЛ ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ ИНСТИТУТОВ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ. НАХОДЯЩАЯСЯ СЕЙЧАС В МУЗЕЕ ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА БЫЛА ОТКРЫТА В 1984 ГОДУ. С ВЫСТАВКОЙ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ БЕСПЛАТНЫХ МНОГОЯЗЫЧНЫХ АУДИОГИДОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ВХОДА НА ВЫСТАВКУ.

www.milev.hu

СИНАГОГА РУМБАХ

Информации

Синагога на улице им. Себастьяна Румбаха была построена в 1874-ом году по проекту австрийского архитектора, Отто Вагнера в восточном стиле. Синагогу построила неологическая община Пешта, проповедующая религиозную модернизацию, подходя востребованию внутренней планировки религиозных традиций. Благодаря применению самой современной для тех лет технологии, железной конструкции, здание впечатляет нас своей легкостью и воздушностью.
До второй мировой войны община употребляла здание для религиозных целей. Самая темная глава в её истории началась в 1941-ом году, когда венгерская власть синагогу превратила в лагерь интервирования, в котором собирали евреев, невладеющих венгерским гражданством перед их депортацей за границу. В 1944-ом году здание стало частью пештского гетто. К концу 1950-ых лет община не восстановилась и религиозная жизнь здесь закончилась.
Здание стало разрушаться, однако к 2021-ому году синагога была полностью и прекрасно отреставрированаи торжественно снова открыта. В здании имеется место для проведения концертов, различных мероприятий, выставок Еврейского Музея и Архива. Сакральная территория здания опять работает синагогой. В комплексе имеется кошерное кафе. Мужчинам в синагоге необходимо надеть головной убор.

Покупайте билет и посетите наше заведение

Двор

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. RAUL WALLENBERG-А И МЕМОРИАЛЬНОЕ ДЕРЕВО EMMANUEL

Информации

ПО ЕВРЕЙСКИМ ТРАДИЦИЯМ ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ ДОЛГОМ. МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О НАШИХ МУЧЕНИКАХ И ПОМНИТЬ ТЕХ ЛЮДЕЙ — НЕ ЕВРЕЕВ, КОТОРЫЕ ВО ВРЕМЯ ХОЛОКОСТА, НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ, СПАСАЛИ ЖИЗНИ ЕВРЕЕВ.
СОЗДАНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО ДЕРЕВА EMMANUEL БЫЛО ИДЕЕЙ АКТЕРА TONY CURTIS-а, ЭТО ДЕРЕВО СОЗДАЛ СКУЛЬПТОР VARGHA IMRE. В МЕМОРИАЛЬНОМ ПАРКЕ НАХОДЯТСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ИМЕНАМИ ТЕХ ЛЮДЕЙ ВЕНГЕРСКОЙ И ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ СПАСЛИ ЖИЗНЬ ЕВРЕЕВ.

ЛАПИДАРИЙ

Информации

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ КЛАДБИЩА НА УЛИЦЕ DOHÁNY ВСЕ КАМЕННЫЕ ПЛИТЫ БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ НА ПЛИТЫ ОДИНАКОВОГО РАЗМЕРА И ЕДИНОГО ФОРМАТА. НО ПОСКОЛЬКУ СТАРЫЕ ПЛИТЫ ЯВЛЯЛИСЬ НАДГРОБНЫМИ ПЛИТАМИ, ТО ПО ЕВРЕЙСКИМ ЗАКОНАМ ИХ НЕЛЬЗЯ БЫЛО НИ УВЕЗТИ, НИ ДАЖЕ СПРЯТАТЬ.
С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ ЭТИХ ПЛИТ БЫЛ СОЗДАН НАХОДЯЩИЙСЯ ЗА СИНАГОГОЙ ЛАПИДАРИЙ, ГДЕ РАЗМЕСТИЛИ НАДГРОБНЫЕ ПЛИТЫ МНОГИХ, ДАЖЕ РОДИВШИХСЯ ЕЩЕ В 1800-ЫЕ ГОДЫ, ЧЛЕНОВ НАШЕЙ ОБЩИНЫ.
КРОМЕ НАДГРОБНЫХ ПЛИТ В ЛАПИДАРИИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ И СТАРЫЕ КАМЕННЫЕ ПЛИТЫ, СВЯЗАННЫЕ С СИНАГОГОЙ, СРЕДИ НИХ ОДНА ИЗ КРАСИВЕЙШИХ — ПЛИТА С НАДПИСЬЮ, НАХОДИВШАЯСЯ РАНЬШЕ НА ФАСАДЕ СИНАГОГИ.

КЛАДБИЩЕ ПРИ СИНАГОГЕ

Информации

НАХОДЯЩЕЕСЯ ВО ДВОРЕ СИНАГОГИ КЛАДБИЩЕ ИМЕЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ПО ЕВРЕЙСКИМ ОБЫЧАЯМ КЛАДБИЩЕ НЕ УСТРАИВАЮТ РЯДОМ С СИНАГОГОЙ. НО КЛАДБИЩЕ, ВЫХОДЯЩЕЕ НА УЛИЦУ WESSELÉNYI, БЫЛО СОЗДАНО ПО НЕОБХОДИМОСТИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
18 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГЕТТО НА УЛИЦАХ ЛЕЖАЛО НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ НЕ ЗАХОРОНЕННЫХ ЖЕРТВ. ТОЛЬКО НА ПЛОЩАДИ KLAUZÁL ИХ БЫЛО БОЛЬШЕ 3000. ЛИЧНОСТЬ 1140 ЖЕРТВ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА, 1170 ЖЕРТВ ОСТАЛИСЬ НЕОПОЗНАННЫМИ. ВСЕХ ИХ ЗАХОРОНИЛИ ВО ДВОРЕ СИНАГОГИ В 24 ОБЩИХ МОГИЛАХ.

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Информации

Загрузка …