100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

Interaktiver Tourenplan

Klicken Sie bitte mit der Maus auf die blinkenden Punkte,
um mehr über die Stätte zu erfahren.

Öffnungszeiten

Dohány Strasse Synagoge und das Jüdische Museum

Herzlich willkommen im ganzen Jahr! (01. Januar - 31. Dezember 2023)

Liebe Besucher!

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere Kassen eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten schließen. Danach ist der Eintritt an jenem Tag nicht mehr möglich.

Öffnungszeiten im Winter:

Vom 10. Januar bis 28. Februar 2023
Vom 2. November bis 30. Dezember 2023

Sonntag - Donnerstag: 10:00 – 16:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 15:00 Uhr

Freitag: 10:00 - 14:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 13:00 Uhr

Öffnungszeiten im Frühling:

Vom 1. März bis 28. April 2023

Sonntag - Donnerstag: 10:00 - 18:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 17:00 Uhr

Freitag: 10:00 - 16:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 15:00 Uhr

Öffnungszeiten im Sommer:

Vom 30. April bis 28. September 2023

Sonntag - Donnerstag: 10:00 - 20:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 19:00 Uhr

Freitag: 10:00 - 16:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 15:00 Uhr

September 3,4,5,7: 10:00 - 18:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 17:00 Uhr

Öffnungszeiten im Herbst:

Vom 2. Oktober bis 31. Oktober 2023

Sonntag - Donnerstag: 10:00 - 18:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 17:00 Uhr

Freitag: 10:00 - 16:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 15:00 Uhr

Feiertage (wir sind geschlossen)

 • 18. Januar Öffnung um 12:00 Uhr
 • 15. März GESCHLOSSEN
 • 5., 6., 7., 12., 13. April GESCHLOSSEN
 • 11. April KURZE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLUSS um 14:00 Uhr
 • 25. Mai KURZE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLUSS um 14:00 Uhr
 • 26., 27. Mai GESCHLOSSEN
 • 15., 16., 17., 24., 25., 30. September GESCHLOSSEN
 • 29. September KURZE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLUSS um 14:00 Uhr
 • 1., 7., 8. Oktober GESCHLOSSEN 6. Oktober KURZE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLUSS um 14:00 Uhr 23. Oktober GESCHLOSSEN
 • 1. November GESCHLOSSEN
 • 24., 25. Dezember GESCHLOSSEN

Wir haben weiterhin JEDEN SAMSTAG im Jahr geschlossen!

Wir behalten uns das Recht vor Änderungen.

Kaufen Sie Ihr Ticket und besuchen Sie uns!

Rumbach Strasse Synagoge

Herzlich willkommen im ganzen Jahr! (01. Januar - 31. Dezember 2023)

Liebe Besucher!

Die Synagoge in der Rumbachstrasse kann - bis zum 31. März - nur sonntags von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Eintritt und Kasse bis 15 Uhr.

Öffnungszeiten im Winter:

Vom 10. Januar bis 28. Februar 2023

Montag-Samstag: geschlossen

Sonntag: 10:00-16:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 15:00 Uhr

Vom 29. Oktober bis 30. Dezember 2023

Sonntag - Donnerstag: 10:00 – 16:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 15:00 Uhr

Freitag: 10:00 - 14:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 13:00 Uhr

Öffnungszeiten im Frühling:

Vom 1. März bis 31. März 2023

Montag-Samstag: geschlossen

Sonntag: 10:00 - 16:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 15:00 Uhr

Vom 1. April bis 28. April 2023

Sonntag - Donnerstag: 10:00 - 16:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 15:00 Uhr

Freitag: 10:00 - 14:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 13:00 Uhr

Öffnungszeiten im Sommer:

Vom 30. April bis 28. September 2023

Sonntag - Freitag: 10:00 - 16:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 15:00 Uhr

August 15,16,17: Geschlossen

September 19,20,21: Geschlossen

Öffnungszeiten im Herbst:

Vom 2. Oktober bis 27. Oktober 2023

Sonntag - Donnerstag: 10:00 - 18:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 17:00 Uhr

Freitag: 10:00 - 16:00 Uhr
Einlass und Kassenschluss: 15:00 Uhr

Feiertage (geschlossen)

 • 18. Januar Öffnung um 12:00 Uhr
 • 15. März GESCHLOSSEN
 • 5., 6., 7., 12., 13. April GESCHLOSSEN
 • 11. April KURZE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLUSS um 14:00 Uhr
 • 25. Mai KURZE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLUSS um 14:00 Uhr
 • 26., 27. Mai GESCHLOSSEN
 • 15., 16., 17., 24., 25., 30. September GESCHLOSSEN
 • 29. September KURZE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLUSS um 14:00 Uhr
 • 1., 7., 8. Oktober GESCHLOSSEN 6. Oktober KURZE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLUSS um 14:00 Uhr 23. Oktober GESCHLOSSEN
 • 1. November GESCHLOSSEN
 • 24., 25. Dezember GESCHLOSSEN

Wir haben weiterhin JEDEN SAMSTAG im Jahr geschlossen!

Wir behalten uns das Recht vor Änderungen.

Kaufen Sie Ihr Ticket und besuchen Sie uns!

INFORMATIONSSCHALTER

Wir helfen Ihnen!

Budapest, Dohány u. 2, 1074

Dohány utcai Turisztikai Központ