100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

Interaktiver Tourenplan

Klicken Sie bitte mit der Maus auf die blinkenden Punkte,
um mehr über die Stätte zu erfahren.

Öffnungszeiten

Dohány Strasse Synagoge und das Jüdische Museum

Herzlich willkommen im ganzen Jahr! (01. Januar - 31. Dezember 2022)

Liebe Besucher!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Türen der Synagoge in der Dohány-Straße wieder für Besucher geöffnet haben.

Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr über die Geschichte von Europas größter Synagoge!

Öffnungzeiten im Feierzeiten

26. Dezember 2022. - 9. Januar 2023.

Sonntag-Donnerstag: 10.00-18.00 Uhr Einlass. 

Kassenschluss: 17.00 Uhr

Freitag: 10.00-14.00 Uhr Einlass. 

Kassenschluss: 13.00 Uhr

Öffnungszeiten im Winter

9. Januar - 28. Februar 2022.

30. Oktober - 31. Dezember 2022

Sonntag-Donnerstag: 10.00-16.00 Uhr Einlass. 

Kassenschluss: 15.00 Uhr

Freitag: 10.00-14.00 Uhr Einlass. 

Kassenschluss: 13.00 Uhr

Öffnungszeiten im Frühling

1.März - 29. April 2022

Sonntag-Freitag: 10:00-16:00 Einlass.

Kassenschluss: 15:00

6.März: 10:00-14:00 Geöffnet.                                       Einlass und Kassenschluss: 13:00.

18. April - 20. April: 10:00-18:00 Geöffnet.
24. April: 10:00-18:00.                                                 Einlass und Kassenschluss: 17:00.

28. April: GESCHLOSSEN

Öffnungszeiten im Sommer

1. Mai - 23. September 2022

Sonntag-Donnerstag: 10:00-18:00 Einlass.

Kassenschluss: 17:00

Freitag: 10:00-16:00 Einlass. 

Kassenschluss: 15:00

Öffnungszeiten im Herbst

28. September - 28. Oktober 2022

Sonntag-Donnerstag: 10:00-18:00 Einlass.

Kassenschluss: 17:00 

Freitag: 10:00-16:00 Einlass.

Kassenschluss: 15:00

Feiertage (geschlossen)

 • 18. Januar. Öffnung um 12.00 Uhr
 • 15. MÄRZ GESCHLOSSEN
 • 15., 16., 17., 22., 23. April GESCHLOSSEN
 • 21. April VERKÜRZTE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLIESSUNG UM 15 UHR
 • 5., 6. Juni GESCHLOSSEN
 • 25., 26., 27. September. GESCHLOSSEN
 • 4., 5., 10., 11., 17., 18. Oktober GESCHLOSSEN
 • 9., 16.Oktober VERKÜRZTE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLIESSUNG 14.00 Uhr
 • 23. Oktober GESCHLOSSEN
 • 1. November geschlossen
 • 24., 25. Dezember. Geschlossen

Wir haben weiterhin JEDEN SAMSTAG im Jahr geschlossen!

Wir behalten uns das Recht vor Änderungen.

Kaufen Sie Ihr Ticket und besuchen Sie uns!

Rumbach Strasse Synagoge

Herzlich willkommen im ganzen Jahr! (01. Januar - 31. Dezember 2022)

Liebe Besucher!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Türen der Synagoge in der Dohány-Straße wieder für Besucher geöffnet haben.

Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr über die Geschichte von Europas größter Synagoge!

Öffnungzeiten im Feierzeiten

26. Dezember 2022. - 9. Januar 2023.

Sonntag-Donnerstag: 10.00-18.00 Uhr Einlass. 

Kassenschluss: 17.00 Uhr

Freitag: 10.00-14.00 Uhr Einlass. 

Kassenschluss: 13.00 Uhr

Öffnungszeiten im Winter

9. Januar - 28. Februar 2022.

30. Oktober - 31. Dezember 2022

Sonntag-Donnerstag: 10.00-16.00 Uhr Einlass. 

Kassenschluss: 15.00 Uhr

Freitag: 10.00-14.00 Uhr Einlass. 

Kassenschluss: 13.00 Uhr

28. Februar: Geschlossen.

Öffnungszeiten im Frühling

1.März - 29. April 2022

Sonntag-Freitag: 10:00-16:00 Einlass.

Kassenschluss: 15:00

18. April - 20. April: 10:00-18:00 Geöffnet.
24. April: 10:00-18:00.                                                 Einlass und Kassenschluss: 17:00.

 

Öffnungszeiten im Sommer

1. Mai - 23. September 2022

Sonntag-Donnerstag: 10:00-18:00 Einlass.

Kassenschluss: 17:00

Freitag: 10:00-16:00 Einlass. 

Kassenschluss: 15:00

4. August: 13:00-18:00 Einlass.

Kassenschluss: 17:00

Öffnungszeiten im Herbst

28. September - 28. Oktober 2022

Sonntag-Donnerstag: 10:00-18:00 Einlass.

Kassenschluss: 17:00 

Freitag: 10:00-16:00 Einlass.

Kassenschluss: 15:00

Feiertage (geschlossen)

 • 18. Januar. Öffnung um 12.00 Uhr
 • 15. MÄRZ GESCHLOSSEN
 • 15., 16., 17., 22., 23. April GESCHLOSSEN
 • 21. April VERKÜRZTE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLIESSUNG UM 15 UHR
 • 5., 6. Juni GESCHLOSSEN
 • 25., 26., 27. September. GESCHLOSSEN
 • 4., 5., 10., 11., 17., 18. Oktober GESCHLOSSEN
 • 9., 16.Oktober VERKÜRZTE ÖFFNUNGSZEITEN: SCHLIESSUNG 14.00 Uhr
 • 23. Oktober GESCHLOSSEN
 • 1. November geschlossen
 • 24., 25. Dezember. Geschlossen

Wir haben weiterhin JEDEN SAMSTAG im Jahr geschlossen!

Wir behalten uns das Recht vor Änderungen.

Kaufen Sie Ihr Ticket und besuchen Sie uns!

INFORMATIONSSCHALTER

Wir helfen Ihnen!

Budapest, Dohány u. 2, 1074

Dohány utcai Turisztikai Központ