100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

100! 100 ÉV – 100 TÁRGY

Száz évvel ezelőtt, 1916 januárjában Budapesten, egy Hold utcai magánlakásban megnyílt a Magyar Zsidó Múzeum. A zsidó értemiségiek kezdeményezésére indult gyűjtés eredményeképpen ekkor itt már közel 1500 tárgy volt látható, elsősorban zsidó szertartási tárgyak és a magyar zsidók történetét bemutató történelmi relikviák.

A zsidó kultúra tárgyi emlékeinek gyűjtése és bemutatása új jelenség volt ekkoriban; ezt megelőzően csak Bécsben (1895), Frankfurtban, Hamburgban (1898), Prágában (1906) és Szentpéterváron (1914) alapítottak zsidó múzeumot. Budapesten már korábban is láthattak zsidó vallási tárgyakat az érdeklődők: 1884-ben az Iparművészeti Múzeum a világon elsőként válogatott be judaikákat egy nagy nemzeti tárlat, a Történeti Ötvösmű Kiállítás tárgyai közé. 12 évvel később a magyar honfoglalás ezeréves évfordulóját ünneplő Ezredéves Országos Kiállításon néhány tárgy ezek közül újra látható volt.
A Magyar Zsidó Múzeum a zsidó emlékezet megőrzésének új intézménye lett: közösségek, családok és magánszemélyek juttatták el ide , amit megőrzésre érdemesnek és a közösség bemutatásához fontosnak éreztek. Az intézmény fokozatosan egyre komolyabb szerepet töltött be a magyar zsidóság kulturális életében, jóllehet a politikai körülmények története során szinte mindvégig marginális szerepre kényszerítették.
A harmincas évek zsidóellenes, majd a felszabadulás utáni időszak egyházés kisebbségellenes ideológiája nehezítette a világszínvonalú gyűjtemény bemutatását széles körben, és hátráltatta a gyűjtés komoly tudományos eredményeinek megismertetését.
A múzeum gyűjteménye mindezek ellenére folyamatosan gyarapodott, hű tükreként annak, hogy mikor, mit, milyen hangsúllyal éreztek megőrzésre érdemesnek, valamint fontosnak ahhoz, hogy bemutassák a közösség változó önképét, társadalmi szerepvállalását. A gyűjtemény ugyanolyan sokszínű lett, mint a mögötte álló társadalmi kör: vannak benne olyan tárgyak, amelyek a magyar zsidók nagyfokú asszimilációját, vagy épp ellenkezőleg, disszimilációját szimbolizálják.
Vannak a zsidó családi büszkeségre valló és a pusztulásból kimentett tárgyak. Mindezek mellett olyanok is, amelyeket a múzeum vásárolt, vagy a többször is megismételt felmérési-megmentési akciói keretében gyűjtött be. A gyarapodás menetéről, a gyűjteménybe kerülés körülményeiről szóló információk ezért éppen olyan fontosak lehetnek, mint a tárgyakban megjelenő történetek.
Az 1960-as években a gyűjteményt újraleltározták, de elhagytak minden olyan információt, amely alapján a tárgyakat eredetileg használó, majd a gyűjteménynek ajándékozó közösségek, családok, magánszemélyek azonosíthatók lehettek volna, az általuk bemutatásra szánt jelenségeket pedig értelmezhettük volna. A rendszerváltás után eltelt időszak kutatási eredményei alapján a tárgyak történeteinek egy részét sikerült rekonstruálnunk, így ma már a tárgyakon keresztül újra felidézhetjük donátoraink és a hajdanvolt zsidó közösségek emlékeit.
Kiállításunk a múzeum gyűjteményének alakulását mutatja be, mégpedig, a centenárium tiszteletére, éppen száz tárgyon keresztül – a tárgyak bekerülésének sorrendjét követve, 1910-től egészen napjainkig. Minden egyes kiállított tárgy története egyedi és különleges; de ha együtt nézzük és értelmezzük őket, akkor megismerhetjük a magyarországi zsidók történetének és kultúrájának szinte minden rétegét. Mindazt, amit eleink örökségül, megőrzendő és továbbadandó értékként hagytak ránk, hogy tanulmányozásuk során újra és újra megerősíthessük és újraértelmezhessük saját helyzetünket is.

Interaktív térkép a Zsinagógáról

Kattintson egérrel a villogó pontokra,
hogy többet megtudjon az adott helyről.

Nyitvatartás, ünnepnapok

Dohány utcai zsinagóga és Zsidó Múzeum

Egész évben várjuk Önöket! 2022 január 1. – december 31.

Tisztelt Látogatóink!

Örömmel tudatjuk, hogy újra megnyitottuk a látogatók számára a Dohány utcai Zsinagóga kapuit!

Látogasson el hozzánk, és ismerje meg Európa legnagyobb zsinagógájának történetét!

Ünnepi nyitvatartási rend

2022. december 26 - 2023. január 9-ig

Vasárnap-Csütörtök: 10.00-18.00
Belépés és kasszazárás: 17:00

Péntek: 10.00-14.00
Belépés és kasszazárás: 13:00

Téli nyitvatartási rend

2022. január 9 - február 28-ig. 
2022. október 30 - december 31-ig. 

Vasárnap-Csütörtök: 10.00-16.00
Belépés és kasszazárás: 15:00

Péntek: 10.00-14.00
Belépés és kasszazárás: 13:00

Kasszazárás a nyitvatartási idő vége előtt egy órával. Ezt követően aznap már nincs lehetőség a belépésre. 

Tavaszi nyitvatartási rend

2022. március 1 - április 29-ig.

Vasárnap-Péntek: 10.00-16.00
Belépés és kasszazárás: 15.00

Március 6.: 10.00-14.00
Belépés és kasszazárás: 13.00

Április 18-20.: 10.00-18.00
Április 24.: 10.00-18.00                                                 Belépés és kasszazárás: 17.00

Április 28.: ZÁRVA

Nyári nyitvatartási rend

2022. május 1 - szeptember 23-ig.

Vasárnap-Csütörtök: 10.00-18.00
Belépés és kasszazárás: 17:00

Péntek: 10.00-16.00
Belépés és kasszazárás: 15:00

Őszi nyitvatartási rend

2022. szeptember 28 - október 28-ig.

Vasárnap-Csütörtök: 10.00-18.00
Belépés és kasszazárás: 17:00

Péntek: 10.00-16.00
Belépés és kasszazárás: 15:00

Ünnepnapok (zárva tartunk)

 • Március 15.  ZÁRVA
 • Április 15, 16, 17, 22, 23. ZÁRVA
 • Április 21. RÖVIDÍTETT NYITVA TARTÁS: ZÁRÁS 15.00. ÓRAKOR
 • Június 5, 6. ZÁRVA
 • Szeptember 25, 26, 27. ZÁRVA
 • Október 4, 5, 10, 11, 17, 18. ZÁRVA
 • Október 9, 16. RÖVIDÍTETT NYITVA TARTÁS: ZÁRÁS 14.00. órakor
 • Október 23. ZÁRVA
 • November 1. Zárva
 • December 24, 25. Zárva

Az év MINDEN SZOMBATJÁN továbbra is zárva tartunk!

A változtatást jogát fenntartjuk!

Vegye meg jegyét és látogasson el hozzánk!

Rumbach utcai zsinagóga

Egész évben várjuk Önöket! 2022 január 1. – december 31.

Tisztelt Látogatóink!

Örömmel tudatjuk, hogy újra megnyitottuk a látogatók számára a Dohány utcai Zsinagóga kapuit!

Látogasson el hozzánk, és ismerje meg Európa legnagyobb zsinagógájának történetét!

Ünnepi nyitvatartási rend

2022. december 26 - 2023. január 9-ig.

Vasárnap-Csütörtök: 10.00-18.00
Belépés és kasszazárás: 17:00

Péntek: 10.00-14.00
Belépés és kasszazárás: 13:00

Szombaton zárva

Kasszazárás a nyitvatartási idő vége előtt egy órával. Ezt követően aznap már nincs lehetőség a belépésre. 

Téli nyitvatartási rend

2022. január 9 - február 28-ig. 
2022. október 30 - december 31-ig. 

Vasárnap-Csütörtök: 10.00-16.00
Belépés és kasszazárás: 15:00

Péntek: 10.00-14.00
Belépés és kasszazárás: 13:00

Február 28.: Zárva

Tavaszi nyitvatartási rend

2022. március 1 - április 29-ig.

Vasárnap-Péntek: 10.00-16.00
Belépés és kasszazárás: 15:00

Április 18-20.: 10.00-18.00
Április 24.: 10.00-18.00                                                 Belépés és kasszazárás: 17.00
 

Nyári nyitvatartási rend

2022. május 1 - szeptember 23-ig.

Vasárnap-Csütörtök: 10.00-18.00
Belépés és kasszazárás: 17:00

Péntek: 10.00-16.00
Belépés és kasszazárás: 15:00

Augusztus 4.: 13:00-18:00
Belépés és kasszazárás: 17.00

Őszi nyitvatartási rend

2022. szeptember 28 - október 28-ig.

Vasárnap-Csütörtök: 10.00-18.00
Belépés és kasszazárás: 17:00

Péntek: 10.00-16.00
Belépés és kasszazárás: 15:00

Ünnepnapok (zárva tartunk)

 • Március 15.  ZÁRVA
 • Április 15, 16, 17, 22, 23. ZÁRVA
 • Április 21. RÖVIDÍTETT NYITVA TARTÁS: ZÁRÁS 15.00. ÓRAKOR
 • Június 5, 6. ZÁRVA
 • Szeptember 25, 26, 27. ZÁRVA
 • Október 4, 5, 10, 11, 17, 18. ZÁRVA
 • Október 9, 16. RÖVIDÍTETT NYITVA TARTÁS: ZÁRÁS 14.00. órakor
 • Október 23. ZÁRVA
 • November 1. Zárva
 • December 24, 25. Zárva

Az év MINDEN SZOMBATJÁN továbbra is zárva tartunk!

A változtatást jogát fenntartjuk!

Vegye meg jegyét és látogasson el hozzánk!

INFORMÁCIÓS PULT

Segítünk Önnek!

Budapest, Dohány u. 2, 1074

Dohány utcai Turisztikai Központ